Nadawca

Program radiofoniczny pn. "Włocławek po polsku" jest rozpowszechniany na podstawie Koncesji nr 817/2021-R z dn. 14.07.2021r. (ważnej do 13.07.2031r.) przez spółkę WPP Media Sp. z o.o., z siedzibą we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 6, 87-800 Włocławek. (NIP: 8883154408, KRS: 0000956786, REGON: 521331535).

Wspólnikami spółki WPP Media Sp. z o.o.  są wyłącznie następujące osoby fizyczne: Marcin Dorota, Joanna Lewandowska, Renata Kończyńska.

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, www.krrit.gov.pl, tel. 22 597 30 00).

Nadawca programu radiofonicznego pn. "Włocławek po polsku" podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.